Korzyści kandydata IT

Utrzymanie dobrych relacji z kandydatami jest dla nas najważniejsze, dlatego przygotowaliśmy udogodnienia, istotnie wpływające na komfort i pozytywne samopoczucie osób biorących udział w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych.

Gwarantowany Feedback

Brak rzetelnej informacji zwrotnej negatywnie wpływa na postrzeganie potencjalnych pracodawców przez kandydatów biorących udział w procesach rekrutacyjnych. Zależy nam na pozytywnej ocenie kandydatów i ich dobrym samopoczuciu, dlatego stosujemy zasadę Gwarantowanego Feedbacku. Jak to działa? Jeżeli kandydat zaaplikuje na ofertę pracy opatrzoną znakiem Gwarantowanego Feedbacku na pewno otrzyma pełną i rzetelną informację zwrotną. Konsultant prowadzący projekt nie ograniczy się do udzielenia zdawkowej odpowiedzi „Tak” bądź „Nie”, ale podzieli się z kandydatem dokładną informacją o powodach decyzji klienta, a także doradzi nad jakimi obszarami należałoby popracować, aby zwiększyć szansę powodzenia kolejnej rekrutacji. Gwarantowany Feedback zostanie udzielony wyłącznie osobom, które wzięły udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Ochrona przed przeciągającą się rekrutacją

Kandydaci są zdezorientowani, gdy nie wiedzą jak długo będzie trwał projekt rekrutacyjny, w którym biorą udział. Ochrona przed przeciągającą się rekrutacją ma na celu uchronienie kandydata przed negatywnymi skutkami przedłużającego się procesu. Wszystkie oferty pracy, które będą opatrzone znakiem Ochrony przed przeciągającą się rekrutacją, gwarantują kandydatowi zakończenie procesu we wskazanym podczas rozmowy czasie. Ustalając warunki współpracy z firmą zlecającą rekrutację, IT LeasingTeam ustala z pracodawcą, po jakim czasie kandydat otrzyma Gwarantowany Feedback oraz decyzję o zatrudnieniu. Decyzja na temat zatrudnienia zostanie przekazana kandydatowi najpóźniej do 14 dni od rozmowy z pracodawcą.