Skuteczne CV w IT. Jak je przygotować?

Dla kandydata ubiegającego się o pracę, CV to rodzaj wizytówki, która ma zainteresować potencjalnego pracodawcę, przekonać go do rozważenia danej kandydatury w procesie rekrutacji i zaproszenia kandydata na spotkanie. W przypadku kandydatów IT niezwykle ważne jest pochwalenie się różnorodnym doświadczeniem zdobytym przy realizacji projektów, znanymi technologiami, uzyskanymi certyfikatami i przebytymi szkoleniami. Na przygotowanie CV warto poświęcić trochę czasu, a trzymanie się poniższych zasad przy jego tworzeniu może wpłynąć na zwiększenie jego skuteczności.

 

Pamiętaj o logicznej strukturze

CV powinno być przemyślanym dokumentem o logicznej strukturze, która pozwoli przekazać informacje w uporządkowany sposób. Opisując swoje doświadczenia warto stosować zasadę tzw. „odwróconej chronologii”, ponieważ potencjalnego pracodawcę zdecydowanie bardziej zainteresuje nasze ostatnie doświadczenie zawodowe niż to sprzed kilku lat. Ważne jest także dbanie o selekcję informacji. Rekrutera niekoniecznie musi interesować stan cywilny kandydata, ale już informacja o okresie czasu, w jakim pracował w danej firmie będzie dla niego bardzo istotna.

 

Dopasuj treść CV do ogłoszenia

Nie ma czegoś takiego jak uniwersalne CV, dlatego wysyłanie tej samej aplikacji na każde stanowisko może przynieść niezadowalające rezultaty. Zawsze należy zastanowić się, które z posiadanych kompetencji oraz doświadczeń zawodowych będą kluczowe na stanowisku, na które aplikujemy. Przykładowo, jeśli chcesz pracować przy ciekawym projekcie IT, zamieść w swoim CV wszystkie projekty, które realizowałeś, opisz dokładnie jakie były Twoje obowiązki, jakie technologie znasz. Podkreślenie odpowiednich umiejętności i wiedzy pożądanych na danym stanowisku, czy wskazanie doświadczenia w realizacji określonych projektów, to dla rekrutera najlepszy dowód na to, że nie jesteś przypadkową osobą i dobrze znasz treść ogłoszenia.

 

Określ swój cel zawodowy

Wpisując swój cel zawodowy dbasz o wyróżnienie swojej aplikacji na tle aplikacji innych kandydatów. Jeśli CV jest przygotowane pod konkretną ofertę, ważne, aby cel zawodowy był spójny z oferowanym stanowiskiem. Zamieść go zwłaszcza, gdy pracodawca nie wymaga listu motywacyjnego. W ten sposób możesz przekazać mu, dlaczego aplikujesz akurat tutaj i w jakim kierunku chcesz się rozwijać. Najlepiej, aby cel zawodowy był spójny z doświadczeniem, kompetencjami, umiejętnościami i zainteresowaniami. Możesz skupić się na opisaniu celu krótkoterminowego, czyli np. rozwijaniu swoich umiejętności na określonym stanowisku, lub długoterminowego, jak np. rozwój zawodowy w danej branży.

 

Zadbaj o przejrzystość dokumentu

To, jakie wrażenie na rekruterze zrobi nasza aplikacja może zadecydować o tym, czy w ogóle się z nią zapozna, dlatego CV powinno być dopracowane zarówno od strony merytorycznej, jak i wizualnej. O estetyce i przejrzystości dokumentu decyduje nie tylko logiczne podzielenie go na części, ale też odpowiednie wyeksponowanie ważnych informacji. Istotny też jest odpowiedni układ strony, zachowanie marginesów i wyrównanie tekstu do lewej strony, co ułatwia czytanie dokumentu. Ważna jest także konsekwencja w formatowaniu tekstu. Rodzaj i wielkość czcionki, odstępy interlinii, rodzaj punktorów i wyróżnienia w tekście – w całym dokumencie powinny być spójne. Nie obowiązuje tutaj zasada dwóch stron. Jeżeli masz kilku- bądź kilkunastoletnie doświadczenie i realizowałeś wiele projektów, spokojnie możesz je opisać. To nic, że Twoje CV będzie zajmowało kilkanaście stron. Najważniejsze, że przekażesz rekruterowi pełną informację na temat swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

 

Opisując swoje sukcesy odwołuj się do przykładów

Ogólne deklaracje dotyczące kompetencji, umiejętności czy przygotowania do pełnienia danych obowiązków nigdy nie są tak przekonujące, jak pokazanie wymiernych rezultatów swojej pracy. Zazwyczaj pracodawcy oczekują, że nowozatrudniona osoba wniesie nowe umiejętności i pomysły do pracy działu czy realizacji projektu, dlatego opisując doświadczenie w CV najlepiej poprzeć je przykładami. Warto pokazać np. aplikacje i programy, które stworzyłeś w poprzednich miejscach pracy.