Regulamin płatnego programu poleceń IT LeasingTeam Sp. z o.o.

I. Definicja tego, co w ramach niniejszego programu rozumiane jest jako „polecenie Kandydata”:

Za „polecenie Kandydata” rozumiemy przekazanie kontaktu w postaci CV rekomendowanej osoby (lub nr tel.) do ITLT. Rekomendowany Kandydat jest poinformowany o fakcie zaangażowania jego kandydatury w proces rekrutacji i wyraża zainteresowanie wzięciem udziału w procesie rekrutacji ITLT.

 

II. Kto może zostać uczestnikiem programu poleceń?

1. Każdy poza pracownikami wewnętrznymi IT LeasingTeam i LeasingTeam Group może wziąć udział w systemie płatnych poleceń ITLT.

2. Wzięcie udziału w programie oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu, określającego zasady programu

 

III. Zasady przekazania kontaktu/rekomendacji i kwalifikacji do płatnego polecenia:

1. Uczestnik programu przekazuje kontakt osoby rekomendowanej w postaci CV rekomendowanej osoby (alternatywnie nr tel.) do ITLT (na adres mailowy rekrutacja@itlt.pl lub bezpośrednio do osoby, która poinformowała za pośrednictwem social mediów lub na stronie internetowej o zapotrzebowaniu na kandydatów).

2. Osoba rekomendowana została poinformowana przez uczestnika programu o rekomendacji i jest zainteresowana wzięciem udziału w procesie rekrutacji ITLT.

3. Osoba rekomendowana nie została wcześniej skontaktowana lub zaangażowana w proces rekrutacji w struktury ITLT poprzez działanie innymi kanałami (np. kontakt poprzez Direct Search, aplikacja na ogłoszenie etc.).

 

IV. Warunki, które muszą być spełnione, aby bonus pieniężny został wypłacony:

1. Przekazanie kontaktu (zgodnie z powyższymi zasadami) przez uczestnika programu do ITLT.

2. Pozytywne przejście Kandydata, czyli osoby rekomendowanej, przez proces rekrutacji i zatrudnienie go oraz jego pisemne potwierdzenie o fakcie dokonanej rekomendacji.

3. Rozpoczęcie przez Kandydata, czyli osoby rekomendowanej, pracy u Klienta ITLT i przepracowanie jednego pełnego miesiąca

4. Okres, w jakim przysługuje wypłata bonusu, to 6 m-cy od momentu rekomendacji (oznacza to, że bonus zostanie wypłacony jeśli rekomendowany Kandydat zostanie zatrudniony w przeciągu 6 m-cy od rekomendacji).

 

V. Sposób wypłacenia bonusu:

1. Bonus pieniężny wypłacany jest uczestnikowi programu w oparciu o nawiązaną z nim umowę zlecenie lub wystawioną fakturę VAT. Bonus wypłacony zostanie w całości w drugim miesiącu pracy poleconej przez uczestnika programu osoby, tj. po przepracowaniu 1 pełnego miesiąca, jeśli osoba rekomendowana będzie kontynuowała współpracę u Klienta ITLT (zatrudnienie bezpośrednie lub w ramach kontraktu lub innej elastycznej formy zatrudnienia lub współpracy za pośrednictwem ITLT).

2. Kwota bonusu:
1000 PLN netto

3. Uczestnik programu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu bonusu, przesłać na podany w ogłoszeniu adres mailowy, dane niezbędne do przygotowania umowy zlecenia lub wystawić fakturę VAT. Po upływie tego czasu organizator ma prawo nie wypłacić bonusu. Wypłata bonusu jest możliwa wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia od zrekrutowanego Kandydata faktu dokonania takiego polecenia.

 

VI . Organizatorem oraz Administratorem programu jest firma IT LeasingTeam Sp. z o.o.
1. Kwestie sporne oraz nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.