Partnerzy

Pro Progressio

Jedyna w Polsce organizacja kompleksowo zajmująca się rozwojem branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. W ramach działalności Pro Progressio znajdują się m.in. wsparcie inwestorów zagranicznych w lokowaniu centrów outsourcingowych w Polsce, edukacja branżowa oraz promocja najlepszych praktyk biznesowych sektora outsourcingu i organizacji z bezpośredniego otoczenia branży nowoczesnych usług dla biznesu. Pro Progressio zarządza jedynymi polsko-angielskimi mediami branży outsourcingowej – portalem OutsourcingPortal oraz magazynem Outsourcing&More, jest także właścicielem platformy Best2Invest.org oraz organizatorem Gali Outsourcing Stars. Codzienna współpraca i wypracowane relacje biznesowe z sektorem publicznym jak i prywatnym oraz międzynarodowymi organizacjami biznesowymi (np. Deutscher Outsourcing Verband, International Association of Outsourcing Professionals), czynią z Pro Progressio zaufaną i rzetelną organizację wspierającą rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Więcej informacji: www.proprogressio.pl

logo_pro_progressio

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa

Skupia ponad 460 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Współtworzy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców. CCIFP to również platforma współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotor najlepszych praktyk biznesowych. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i jest strukturą samodzielną i samofinansującą się, działającą według prawa lokalnego. Więcej informacji: www.ccifp.pl

logo_francusko_polska_izba_gospodarcza
Online Technologies HR

Spółka technologiczna z branży IT, funkcjonującą już 5 lat na rynku nowoczesnych rozwiązań informatycznych pod marką HRlink.pl. HRlink.pl to przyjazny, innowacyjny system do rekrutacji online i multipostingu ogłoszeń rekrutacyjnych, mający za zadanie wsparcie działów HR na każdym etapie realizacji projektów rekrutacyjnych. Więcej informacji: www.hrlink.pl

hrlink
Digital Cluster of Knowledge

Inicjatywa zrzeszająca wiodące firmy, instytucje oraz ośrodki badawcze działające w obszarze edukacji, biznesu oraz nowoczesnych technologii informacyjnych. Celem działalności Digital Knowledge Cluster jest podniesienie konkurencyjności, innowacyjności i jakości usług świadczonych przez jego Partnerów. Wymogiem przynależności do sieci jest nastawienie na tworzenie i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności. Więcej informacji: www.knowledgecluster.pl

digital-knowledge-cluster
Karta Różnorodności

Międzynarodowa inicjatywa zrzeszającej około 6 tysięcy pracodawców w 12 krajach europejskich. W Polsce Kartę Różnorodności wprowadziło Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a przystąpiło do niej już około 80 firm. Podpisanie karty jest zobowiązaniem do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania, a także promowania różnorodności oraz aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Więcej informacji: www.kartaroznorodnosci.pl

karta-r-norodno-ci