Nasze spółki

LeasingTeam

 

Realizuje strategiczne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych przedsiębiorstw, średniej wielkości firm i organizacji publicznych. LeasingTeam specjalizuje się w pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi. 

Więcej informacji: www.leasingteam.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000246710 | NIP 123-10-69-185 | REGON 140357370
Wysokość kapitału zakładowego 300.000,00 zł.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 636.

leasingteam-logo-color FINAL
LeasingTeam Professional

 

Wspiera polskie i globalne koncerny w pozyskaniu kluczowych pracowników. Spółka specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Skutecznie dociera do kandydatów dzięki wykorzystaniu direct search oraz autorskiej metodologii realizacji procesu rekrutacji ASSET: Analysis > Strategy > Selection > Evaluation > Target. Professional prowadzi rekrutacje w obszarach Sales & Marketing, HR & Administration, Transport & Logistic, Engineering & Production, SSC/BPO, Retail, Finance & Accounting.

Wiecej informacji: www.ltprofessional.pl

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 16570.

 

6264
IT LeasingTeam

 

Realizuje usługi w zakresie pozyskiwania wysokiej klasy specjalistów i kadry zarządzającej z obszaru IT a także rozwija i wdraża nowoczesne rozwiązania IT w ramach outsourcingu procesów. IT LeasingTeam wspiera procesy biznesowe firm, umożliwiając im zwiększenie elastyczności i budowanie przewagi konkurencyjnej.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 14181.

 

leasingteam-logo-color FINAL
CPC Consulting Group

 

Od kwietnia 2016 r. spółka jest częścią GK LeasingTeam, poszerzając jej portfel usług o transgraniczne delegowanie polskich pracowników. Spółka od 2009 r. deleguje do Niemiec, Austrii i Norwegii wysoko wykwalifikowanych pracowników fizycznych i technicznych oraz kadrę niższego i średniego szczebla. Dzięki specjalistycznej wiedzy,  w tym doskonałej znajomości dyrektyw unijnych i legislacji, oraz doświadczeniu we współpracy z zagranicznymi kontrahentami, CPC Consulting Group gwarantuje szybki dostęp do wykwalifikowanych polskich pracowników oraz zgodność wszystkich działań z przepisami prawa. 

Więcej informacji: www.cpcgroup.pl

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 8148.

CPC-Zeitarbeitsagentur-logo-color-RGB-01 v2
BPO Team

 

BPO Team jest dostawcą zintegrowanych usług Facility Management. Korzystając z potencjału Grupy LeasingTeam, spółka jest dostawcą dedykowanych rozwiązań w obszarze administrowania i technicznego utrzymania budynków biurowych, centrów i sieci handlowych, magazynów i obiektów technicznych.
Zakres usług świadczonych przez spółkę obejmuje:

  • administrowanie nieruchomościami,
  • konserwacja obiektów budowlanych,
  • serwis instalacji elektrycznej, wod-kan., gazowej, c.o.,
  • serwis systemów i urządzeń HVAC, ppoż., awaryjnego zasilania,
  • realizację prac remontowych obiektów budowlanych,
  • obsługę zgłoszeń w systemie 24/7/365.

BPO Team obsługuje ponad 11.000 obiektów o powierzchni ponad 4.000.000 m2 zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000536772 | NIP 521-36-86-001 | REGON 360491482
Wysokość Kapitału Zakładowego 5.000,00 zł.
Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 11723.

BPO Team