IT LeasingTeam

IT LeasingTeam realizuje usługi w zakresie pozyskiwania i dostarczania firmom wysokiej klasy specjalistów i kadry zarządzającej w obszarze IT.  Spółka oferuje gotowe rozwiązania typu Fixed Price, usługi outsourcingowe Team Leasing oparte na modelu Time & Material oraz rekrutację i dobór personelu na zasadach Permanent Recruitument. IT LeasingTeam jest częścią Grupy Kapitałowej LeasingTeam.

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000570690 | NIP 521-370-35-73| REGON 362256621

Wysokość Kapitału Zakładowego: 50000 zł

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 14181