Case Studies

Stworzenie zespołu IT
Firma z branży technicznej rozpoczynająca działalność w Polsce zleca GK LeasingTeam zbudowanie zespołu 16 specjalistów utrzymania IT: programistów, testerów, specjalistów ds. utrzymania infrastruktury IT, analityków technicznych i biznesowych, architektów rozwiązań oraz team leaderów. GK LeasingTeam realizuje projekt według autorskiej metodologii ASSET® LeasingTeam.

Analiza i strategia
Zespół IT LeasingTeam analizuje oczekiwania klienta wobec profilu idealnego kandydata oraz rynek specjalistów IT. Głównym wyzwaniem okazuje się brak rozpoznawalności klienta na polskim rynku. Na podstawie analizy zespół IT LeasingTeam przygotowuje strategię rekrutacji, kładąc nacisk na budowanie u kandydatów motywacji do pracy w organizacji klienta. Dzięki eksperckiej wiedzy i doświadczeniu branżowemu zespół IT LeasingTeam opracowuje profile kompetencyjne pozwalające na szybkie pozyskanie kandydatów z rynku pracy. Kandydaci na stanowiska juniorów zostają wyłonieni z bazy kandydatów IT LeasingTeam i dzięki współpracy ze szkołami wyższymi. Kandydaci na wyższe stanowiska są pozyskiwani metodą direct search. Kandydaci są weryfikowani poprzez specjalistyczne testy kompetencyjne oraz testy psychologiczne. Dzięki dobraniu odpowiednich metod i narzędzi, konsultanci IT LeasingTeam wyłaniają i rekomendują klientowi kandydatów spełniających oczekiwania. Klient spotyka się z wybranymi osobami i spośród nich wyłania pracowników, którzy zostają zatrudnieni w IT LeasingTeam i rozpoczynają pracę u klienta.

Osiągnięty cel: szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów
Dzięki powierzeniu IT LeasingTeam całego procesu, klient w ciągu półtora miesiąca zyskuje dwa ośmioosobowe zespoły projektowe najwyższej klasy specjalistów.

Dostarczenie rozwiązania IT
Zagraniczna firma, po przejściu reorganizacji, zgłasza się do IT LeasingTeam o pomoc w optymalizacji działu utrzymania i rozwoju systemu wspierającego logistykę. Głównym problemem jest rozproszenie wiedzy i kompetencji, ponieważ w ramach tego obszaru klient współpracuje z ośmioma podwykonawcami o bardzo wyspecjalizowanej wiedzy.

Rozwiązanie
Zespół IT LeasingTeam, złożony z doświadczonych konsultantów, w tym specjalistów IT, analizuje sytuację i identyfikuje przyczyny problemu: różnice kulturowe między podwykonawcami a klientem i niechęć do dzielenia się wiedzą. Rozwiązaniem jest wydzielenie i przekazanie na zewnątrz obszaru utrzymania i rozwoju systemu. Klient powierza IT LeasingTeam odpowiedzialność za realizację usługi i dostarczenie gotowego rozwiązania. Konsultanci IT LeasingTeam we współpracy z klientem określają cele, definiują kluczowe wskaźniki efektywności, wybierają metody i narzędzia oraz ustalają strategię w zakresie negocjacji z podwykonawcami, zawierającą propozycję gwarancji współpracy przez określony czas. Zespół IT LeasingTeam przygotowuje harmonogram wdrożenia i zapewnia klientowi wsparcie na każdym etapie. Proces koordynuje osoba z doświadczeniem w roli team leadera nadzorującego podobne projekty. 

Osiągnięty cel: obniżenie kosztów obszaru utrzymania i rozwoju systemu wspierającego logistykę
Dzięki przejęciu odpowiedzialności za obszar przez IT LeasingTeam, klient otrzymuje gwarancję realizacji usługi. Ponadto ustalenie pojedynczego punktu kontaktu (Single Point of Contact) upraszcza strukturę i oszczędza czas zespołu klienta. W ciągu pół roku od rozpoczęcia współpracy koszty utrzymania obszaru są niższe o 18,5%.

Pilna rekrutacja nowych specjalistów
Z wewnętrznego zespołu programistów Java odeszły trzy osoby. Pracodawca, firma z branży FMCG, zleca IT LeasingTeam natychmiastową rekrutację trzech specjalistów z tego obszaru. Rekrutację należy przeprowadzić szybko i sprawnie, gdyż osoby, które odchodzą, muszą przekazać wiedzę nowym pracownikom. IT LeasingTeam realizuje projekt według harmonogramu przedstawionego przez klienta.

Strategia i harmonogram

Zespół IT LeasingTeam zbiera wymagania, identyfikuje profile najlepszych kandydatów oraz ustala z firmą precyzyjny harmonogram prac. Głównym wyzwaniem jest znalezienie kandydatów dostępnych od zaraz lub z maksymalnie dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Na tej podstawie IT LeasingTeam przygotowuje strategię rekrutacji. Wykorzystując metodę direct search zespół rekrutacji wyłania grupę czternastu potencjalnych kandydatów. Po ich wstępnej weryfikacji, pięć dni od rozpoczęcia procesu rekrutacji, IT LeasingTeam przekazuje siedem kandydatur klientowi. Klient zaprasza pięć osób na rozmowę. Spośród nich wybiera i zatrudnia trzech specjalistów. Cały proces rekrutacji zostaje zakończony w ciągu dwóch tygodni.

Osiągnięty cel: Szybka i sprawna rekrutacja oraz obniżenie kosztu rekrutacji po stronie klienta

Dzięki powierzeniu IT LeasingTeam  procesu rekrutacji, klient w ciągu dwóch tygodni pozyskał trzech nowych pracowników, skrócił czas rekrutacji o 50%, zmniejszył zaangażowanie zespołu w rekrutację o 75% a odchodzący pracownicy zdążyli przekazać wiedzę nowozatrudnionym specjalistom.

Stworzenie zespołu IT na zasadach Time & Material
Firma z branży technologicznej zleca IT LeasingTeam stworzenie pięcioosobowego zespołu składającego się z trzech programistów .Net oraz dwóch testerów. Współpraca z nowym zespołem ma opierać się na modelu Time & Material.

Analiza i rozwiązanie

Zespół IT LeasingTeam przeprowadza analizę, która wykazuje, że ilość pracy dla nowego zespołu będzie mniejsza niż początkowo zakładał klient. W związku z tym, IT LeasingTeam rekomenduje klintowi zatrudnienie czterech specjalistów zamiast pięciu. Zespół rekrutacji przedstawia klientowi cztery osoby odpowiadające poszukiwanym profilom. Klient spotyka się z przedstawionym zespołem i w ciągu dwóch dni decyduje się na jego zaangażowanie, za pośrednictwem IT LeasingTeam. Dzięki elastycznemu modelowi Time & Material, klient może współpracować z zatrudnionym poprzez IT LeasingTeam zespołem według własnego zapotrzebowania.

Osiągnięty cel: Szybki dostępu do zespołu ekspertów oraz obniżony koszt

Dzięki skorzystaniu z usługi Time & Material, klient otrzymał kompletny zespół specjalistów, zaoszczędził czas związany z jego poszukiwaniem, nie musi zajmować się obsługą kadrowo-placową ani administracyjną, ma pełną kontrolę nad kosztami oraz elastyczny model współpracy z zespołem specjalistów.