POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Firma IT LeasingTeam Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 w Warszawie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przekazywanych drogą Internetową przez użytkowników witryny IT LeasingTeam, zgodnie z artykułem 36 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Tym samym IT LeasingTeam podejmuje kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przekazanych nam danych osobowych zgodnie z normami prawnych obowiązującymi w Polsce.

Informacje podawane przez użytkownika


Obowiązujące zasady ochrony danych osobowych

Udostępniamy witrynę Internetową, z której możesz korzystać bez obowiązku podawania swoich danych osobowych. Jeżeli dobrowolnie podasz swoje dane osobowe, wówczas będziesz z nich korzystać zgodnie z naszą polityką prywatności oraz oświadczeniami o przetwarzaniu danych osobowych, w celach niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji. Dane mogące służyć Twojej identyfikacji traktujemy jako dane poufne podlegające ochronie zgodnie z polityką prywatności IT LeasingTeam. Wszelkiego rodzaju informacje i materiały, przekazywane do IT LeasingTeam za pośrednictwem Internetu, które nie służą do Twojej identyfikacji nie będą traktowane jako dane poufne i nie podlegają ochronie.

Udostępnianie i przekazywanie danych

Przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe czy materiały drogą Internetową wyrażasz zgodę na to, aby IT LeasingTeam udostępniało te dane innym podmiotom m.in. spółkom należącym do grupy LeasingTeam, dostawcom, podwykonawcom, klientom LeasingTeam i innym podmiotom będącym beneficjentami LeasingTeam w celach niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji.

Wyłączenie odpowiedzialności – odsyłacze do innych witryn

Na naszej witrynie mogą znajdować się linki oraz odnośniki przekierowujące Cię do innych stron Internetowych. IT LeasingTeam nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach oraz za panujące tam zasady dotyczące polityki prywatności.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej związane ze stroną

Wszystkie materiały zamieszczone na witrynie IT LeasingTeam są chronione prawami autorskimi, należącymi do firmy IT LeasingTeam Sp. z o.o. lub należącymi do określonych autorów.
Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, publikowanie, wyświetlanie zamieszczonych na witrynie materiałów bez pisemnej zgody IT LeasingTeam lub innego podmiotu posiadającego prawa autorskie.
Nazwy, logo, banery i znaki handlowe firm trzecich, są wykorzystane na niniejszej stronie jedynie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie wymaga zgody prawnego właściciela.


Informacje nieidentyfikowalne, gromadzone automatycznie

Na tej stronie mogą być gromadzone pewne nieidentyfikowalne dane jej użytkowników. Należą do nich m.in. adresy IP komputerów, adresy IP dostawców usług Internetowych, czas wejścia i pobytu na stronie, adresy stron, z których nastąpiło bezpośrednie przekierowanie na naszą stronę, informacje o systemie operacyjnym użytkowników, informacje o odwiedzanych podstronach witryny, jej zakładkach i sekcjach oraz o wprowadzanych lub ściąganych materiałach.
Wszelkie dane nieidentyfikowalne mogą być przez nas wykorzystywane do celów administrowania i ulepszania witryny IT LeasingTeam. Dane te mogą być ujawnione innym podmiotom i archiwizowane do użytku w przyszłości.


Polityka dotycząca plików cookies

Do prawidłowego działania strony internetowej www.itlt.pl oraz Twojej wygody przeglądana strona używa plików cookies. Przeglądanie jej jest możliwe bądź bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies, co oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera; bądź po wyłączeniu obsługi tych plików.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy odwiedzany przez użytkownika i zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta w/w użytkownik podczas przeglądania stron internetowych. Pliki cookies ułatwiają korzystanie ze strony IT LeasingTeam Sp. z o.o. , m.in. dzięki temu, że informacje uzyskane dzięki nim pozwalają rozpoznać użytkownika ponownie odwiedzającego stronę i przywołać czynności wcześniej podejmowane na stronie celem spełnienia jego potrzeb. W niektórych przypadkach nasza strona internetowa może korzystać z ciasteczek (np. do zapamiętania tzw. zmiennych sesji). W żadnym wypadku jednak fakt wysłania plików cookies do przeglądarki nie narusza prywatności użytkownika, bowiem informacje zawarte w cookies mogą być wykorzystane jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Konsekwencją wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce użytkownika mogą być natomiast utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony internetowej IT LeasingTeam Sp. z o.o.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki:

  • CHROME  

Włączanie ciasteczek

> Na górze okna przeglądarki Chrome kliknij w „menu Chrome” – ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
> Wybierz „Ustawienia”.
> Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
> Zaznacz „Akceptuj ciasteczka” by włączyć obsługę ciasteczek.
> W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
> W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
> Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie”.
> Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru „Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm”.

Usuwanie ciasteczek

> Na górze okna przeglądarki Chrome kliknij w „menu Chrome” – ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
> Wybierz „Ustawienia”.
> Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
> W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
> W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
> Aby usunąć wszystkie pliki cookie, kliknij „Usuń wszystkie” u dołu okna dialogowego.
> Aby usunąć określony plik cookie, wybierz stronę, która go utworzyła, a potem zaznacz ten plik cookie i kliknij „Usuń”.
> W oknie dialogowym „Wyczyść dane przeglądarki” możesz usunąć wszystkie pliki cookie utworzone w konkretnym okresie.

Blokowanie wszystkich ciasteczek

> Na górze okna przeglądarki Chrome kliknij w „menu Chrome” – ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
> Wybierz „Ustawienia”.
> Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
> W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
> W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
> Wybierz „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn”. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się. Za każdym > razem, gdy przeglądarka zablokuje plik cookie, na pasku adresu zobaczysz ikonę z czerwonym przekreślonym krzyżykiem.

Blokowanie tylko plików cookie innych firm

> Na górze okna przeglądarki Chrome kliknij w „menu Chrome” – ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
> Wybierz „Ustawienia”.
> Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
> W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
> W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
> Zaznacz pole wyboru „Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm”. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy „Wyjątki” i może tworzyć pliki cookie na komputerze.

 

  • FIREFOX  

Włączanie ciasteczek

> Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk „Firefox”, (w systemie XP kliknij menu „Narzędzia”) i wybierz „Opcje”.
> Wybierz panel „Prywatność”.
> Z menu rozwijanego elementu „Program Firefox” wybierz opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika.”
> Zaznacz „Akceptuj ciasteczka” by włączyć obsługę ciasteczek.
> Jeśli próbujesz rozwiązać problem spowodowany przez ciasteczka, sprawdź czy funkcja „Akceptuj ciasteczka z innych witryn” jest również zaznaczona.
> Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
> Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
> Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoksa.
> Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
> Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

Usuwanie ciasteczek z jednej witryny

> Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk Firefox, (w systemie XP kliknij menu „Narzędzia”) i wybierz „Opcje”.
> Wybierz panel „Prywatność”.
> Z menu rozwijanego wybierz opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”.
> Naciśnij przycisk „Wyświetl ciasteczka…”. Zostanie wyświetlone okno „Ciasteczka”.
> W polu „Szukaj” wpisz nazwę witryny, której ciasteczka chcesz usunąć. Zostaną wyświetlone ciasteczka, które pasują do kryteriów wyszukiwania.
> Z listy wybierz ciasteczka, które chcesz usunąć i naciśnij przycisk „Usuń ciasteczko”.
> Wybierz pierwsze ciasteczko i naciśnij klawisze „Shift+End”, aby zaznaczyć wszystkie ciasteczka.
> Naciśnij przycisk „Zamknij”, by zamknąć okno „Ciasteczka”.

Usuwanie wszystkich ciasteczek

> Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk Firefox, przejdź do menu „Historia” (w systemie XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz „Wyczyść historię przeglądania…”.
> Wybierz dla „Okres do wyczyszczenia” opcję „Wszystko”.
> Kliknij strzałkę znajdującą się obok napisu „Szczegóły”, by rozwinąć listę elementów historii.
> Zaznacz element „Ciasteczka” i sprawdź czy inne elementy, których nie chcesz usunąć nie są zaznaczone.
> Aby usunąć ciasteczka, naciśnij przycisk „Wyczyść teraz” i zamknij okno „Wyczyść całą historię.”

Blokowanie ciasteczek dla pojedynczej witryny

> Przejdź do witryny, dla której chcesz zablokować umieszczanie ciasteczek w przeglądarce Firefox.
> Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie i wybierz „Informacje o stronie”.
> W oknie informacji o stronie wybierz panel „Uprawnienia”.
> W sekcji „Zapisywanie ciasteczek” odznacz funkcję „Użyj domyślnych”.
> Zmień ustawienia na „Blokuj”.

Blokowanie ciasteczek dla wszystkich witryn

> Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz „Opcje”.
> Wybierz panel „Prywatność”.
> Wybierz z menu rozwijanego „Program Firefox” opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”.
> Odznacz funkcję „Akceptuj ciasteczka”.
> Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

Wyłączanie ciasteczek pochodzących z innych witryn

> Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
> Wybierz panel „Prywatność”.
> Z menu rozwijanego menu „Program Firefox” wybierz opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”.
> Odznacz „Akceptuj ciasteczka z innych witryn”.
> Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

 

  • OPERA  

Włączanie ciasteczek

> Na górze okna przeglądarki wejdź w „Ustawienia”, następnie w „Preferencje” i wybierz opcję ”Zaawansowane”
> Wybierz sekcję „Ciasteczka”.
> Zaznacz „Akceptuj ciasteczka” – w tym wypadku wszystkie ciasteczka są przyjmowane.
> Zaznacz „Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam” – w tym wypadku wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.

Usuwanie ciasteczek

> Na górze okna przeglądarki wejdź w „Ustawienia”, następnie w „Preferencje” i wybierz opcję ”Zaawansowane”
> Wybierz sekcję „Ciasteczka”.
> Aby automatycznie usuwać wszystkie nowe ciasteczka podczas zamykania przeglądarki zaznacz „Usuwaj nowe ciasteczka podczas zamykania Opery”.
> Aby usunąć wybrane lub wszystkie ciasteczka wybierz „Zarządzaj ciasteczkami”
> Zaznacz wybrane ciasteczko lub wszystkie ciasteczka i kliknij przycisk „Usuń”

 

  • SAFARI  

Włączanie ciasteczek

> Na górze okna przeglądarki wybierz „Preferencje” z menu czynności, po czym kliknij w „Ochrona”. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.
> W części „Akceptuj pliki cookie” możesz wybrać, czy i kiedy Safari ma przyjmować pliki cookie z odwiedzanych witryn. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o poszczególnych opcjach, kliknij w przycisk pomocy (ze znakiem zapytania).

Usuwanie ciasteczek

> Na górze okna przeglądarki wybierz „Preferencje” z menu czynności, po czym kliknij w „Ochrona”. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.
> Kliknij w „Pokaż Cookies”.
> Zaznacz jeden lub kilka plików cookies, po czym kliknij w „Usuń” lub „Usuń wszystkie”.
> Po zakończeniu usuwania plików cookies kliknij w „Gotowe”.

Śledzenie informacji

IT LeasingTeam ma prawo do gromadzenia i wykorzystywania statystyk i danych nieosobowych, na potrzeby tworzenia informacji na temat użytkowników witryny. Informacje te mogą być przekazywane osobom i podmiotom trzecim.

Bezpieczeństwo

IT LeasingTeam dba o to, aby przekazywane przez Ciebie drogą Internetową dane osobowe były jak najlepiej zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem i ich przetwarzaniem. Jednak, zagwarantowanie stuprocentowej ochrony tych danych jest niemożliwe. Jeżeli chcesz, by pewne dane osobowe były szczególnie chronione, zalecamy, by nie przesyłać ich drogą Internetową.

Dostęp do własnych danych

Chcemy dołożyć wszelkich starań, aby dane na Twój temat były kompletne i aktualne. Poniżej informujemy Cię jak i gdzie możesz uzyskać dostęp do swoich danych, gromadzonych za pośrednictwem naszej witryny. Wszelkie pytania oraz prośby o dostęp do danych osobowych, ich korektę i uaktualnienie prosimy kierować na podany poniżej adres.

IT LeasingTeam może w każdej chwili i z dowolnej przyczyny wprowadzić zmiany dotyczące Oświadczenia w sprawie Polityki prywatności. Zmiany takie zostaną wówczas zaktualizowane na niniejszej stronie.

Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy IT LeasingTeam oraz dostępu do danych osobowych, możesz uzyskać kontaktując się z nami: daneosobowe@leasingteam.pl