Partnerzy

Pro Progressio

 

Jedyna w Polsce organizacja kompleksowo zajmująca się rozwojem branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. W ramach działalności Pro Progressio znajdują się m.in. wsparcie inwestorów zagranicznych w lokowaniu centrów outsourcingowych w Polsce, edukacja branżowa oraz promocja najlepszych praktyk biznesowych sektora outsourcingu i organizacji z bezpośredniego otoczenia branży nowoczesnych usług dla biznesu. Pro Progressio zarządza jedynymi polsko-angielskimi mediami branży outsourcingowej – portalem OutsourcingPortal oraz magazynem Outsourcing&More, jest także właścicielem platformy Best2Invest.org oraz organizatorem Gali Outsourcing Stars. Codzienna współpraca i wypracowane relacje biznesowe z sektorem publicznym jak i prywatnym oraz międzynarodowymi organizacjami biznesowymi (np. Deutscher Outsourcing Verband, International Association of Outsourcing Professionals), czynią z Pro Progressio zaufaną i rzetelną organizację wspierającą rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Więcej informacji: www.proprogressio.pl

 

logo_pro_progressio
ABSL

 

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL) jest wiodącą organizacją branżową reprezentującą sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Biorąc pod uwagę bieżący klimat biznesowy, gospodarczy i polityczny, to właśnie w obrębie tego sektora Polska może osiągnąć pozycję globalnego lidera. Już dziś nasz kraj jest liderem międzynarodowego sektora usług w Europie i zajmuje trzecią pozycję na świecie. Ponadto, biorąc pod uwagę obecne tempo wzrostu, ta gałąź polskiej gospodarki może wkrótce stać się wiodącym źródłem miejsc pracy w obrębie sektora prywatnego.

 

ABSL zrzesza centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora. Więcej informacji: www.absl.pl

 

association-of-business-service-leaders-in-poland-absl
Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa

 

Skupia ponad 460 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Współtworzy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców. CCIFP to również platforma współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotor najlepszych praktyk biznesowych. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i jest strukturą samodzielną i samofinansującą się, działającą według prawa lokalnego. Więcej informacji: www.ccifp.pl

 

logo_francusko_polska_izba_gospodarcza
Online Technologies HR

 

Spółka technologiczna z branży IT, funkcjonującą już 5 lat na rynku nowoczesnych rozwiązań informatycznych pod marką HRlink.pl. HRlink.pl to przyjazny, innowacyjny system do rekrutacji online i multipostingu ogłoszeń rekrutacyjnych, mający za zadanie wsparcie działów HR na każdym etapie realizacji projektów rekrutacyjnych. Więcej informacji: www.hrlink.pl

 

hrlink
Digital Cluster of Knowledge

 

Inicjatywa zrzeszająca wiodące firmy, instytucje oraz ośrodki badawcze działające w obszarze edukacji, biznesu oraz nowoczesnych technologii informacyjnych. Celem działalności Digital Knowledge Cluster jest podniesienie konkurencyjności, innowacyjności i jakości usług świadczonych przez jego Partnerów. Wymogiem przynależności do sieci jest nastawienie na tworzenie i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności. Więcej informacji: www.knowledgecluster.pl

 

digital-knowledge-cluster
Karta Różnorodności

 

Międzynarodowa inicjatywa zrzeszającej około 6 tysięcy pracodawców w 12 krajach europejskich. W Polsce Kartę Różnorodności wprowadziło Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a przystąpiło do niej już około 80 firm. Podpisanie karty jest zobowiązaniem do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania, a także promowania różnorodności oraz aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Więcej informacji: www.kartaroznorodnosci.pl

 

karta-r-norodno-ci