Nasze spółki

LeasingTeam

 

Realizuje strategiczne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych przedsiębiorstw, średniej wielkości firm i organizacji publicznych. LeasingTeam specjalizuje się w pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi. Więcej informacji: www.leasingteam.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000246710 | NIP 123-10-69-185 | REGON 140357370
Wysokość kapitału zakładowego 300.000,00 zł.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 636.

leasingteam-logo-color FINAL
LeasingTeam Professional

 

Wspiera polskie i globalne koncerny w pozyskaniu kluczowych pracowników. Spółka specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Skutecznie dociera do kandydatów dzięki wykorzystaniu direct search oraz autorskiej metodologii realizacji procesu rekrutacji ASSET: Analysis > Strategy > Selection > Evaluation > Target. Professional prowadzi rekrutacje w obszarach Sales & Marketing, HR & Administration, Transport & Logistic, Engineering & Production, SSC/BPO, Retail, Finance & Accounting.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 16570.

 

6264
IT LeasingTeam

 

Realizuje usługi w zakresie pozyskiwania wysokiej klasy specjalistów i kadry zarządzającej z obszaru IT a także rozwija i wdraża nowoczesne rozwiązania IT w ramach outsourcingu procesów. IT LeasingTeam wspiera procesy biznesowe firm, umożliwiając im zwiększenie elastyczności i budowanie przewagi konkurencyjnej.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 14181.

 

leasingteam-logo-color FINAL
CPC Consulting Group

 

Od kwietnia 2016 r. spółka jest częścią GK LeasingTeam, poszerzając jej portfel usług o transgraniczne delegowanie polskich pracowników. Spółka od 2009 r. deleguje do Niemiec, Austrii i Norwegii wysoko wykwalifikowanych pracowników fizycznych i technicznych oraz kadrę niższego i średniego szczebla. Dzięki specjalistycznej wiedzy,  w tym doskonałej znajomości dyrektyw unijnych i legislacji, oraz doświadczeniu we współpracy z zagranicznymi kontrahentami, CPC Consulting Group gwarantuje szybki dostęp do wykwalifikowanych polskich pracowników oraz zgodność wszystkich działań z przepisami prawa. Więcej informacji: www.cpcgroup.pl

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 8148.

 

CPC-Zeitarbeitsagentur-logo-color-RGB-01 v2
Go West & Co.

 

Powstała w kwietniu 2013 r. spółka specjalizuje się w rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej. Za dotarcie do kandydatów i ich zrekrutowanie odpowiada dedykowany zespół specjalistów, którzy znają specyfikę wschodniego rynku pracy, biegle posługują się językiem ukraińskim i rosyjskim. Dzięki doskonałej znajomości przepisów, Go West & Co. zapewnia szybki dostęp, rekrutację lub oddelegowanie do klientów GK LeasingTeam osób z zalegalizowanym pobytem i prawem do pracy.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 14841.

leasingteam-logo-color FINAL
LeasingTeam GmbH

 

Spółka powołana do życia na terenie Niemiec, specjalizuje się w doradztwie HR, usłudze rekrutacji stałej polskich pracowników na stanowiska fizyczne i specjalistyczne oraz w outsourcingu procesów i funkcji. LeasingTeam GmbH oferuje również usługę transgranicznego delegowania polskich pracowników w ramach pracy tymczasowej do firm w Niemczech za pośrednictwem CPC Consulting, siostrzanej spółki z Grupy Kapitałowej LeasingTeam. 

leasingteam-logo-color FINAL
Finance B2B

 

Dostarcza dedykowane dla instytucji finansowych rozwiązania optymalizujące koszty. Finance B2B pozyskuje dla organizacji i zarządza pracownikami specjalizującymi się w sprzedaży usług finansowych, na stanowiskach konsultantów contact center i średniej kadry zarządzającej. Głównymi partnerami Finance B2B są lokalne oddziały globalnych instytucji finansowych.

 

leasingteam-logo-color FINAL
Ananke Business Communication

 

Realizuje usługi dedykowane przedsiębiorstwom z sektora przemysłu ciężkiego, branży technicznej i telekomunikacyjnej. Ananke BC wdraża nowoczesne modele biznesowe w najbardziej wymagających organizacjach, których działalność uregulowana jest specjalnymi wymaganiami prawnymi. Spółka oferuje outsourcing linii produkcyjnych i funkcji BHP oraz rekrutacje wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

ABC_1053_327
LeasingTeam Outsourcing

 

Tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania, które wspierają firmy w podwyższaniu efektywności i optymalizacji kosztów. Dostarczane przez spółkę usługi w sposób wymierny wpływają na poprawę wydajności przedsiębiorstw. LeasingTeam Outsourcing realizuje najtrudniejsze i najbardziej wymagające projekty z zakresu outsourcingu procesów i funkcji, oferuje doradztwo strategiczne w obszarze HRM, RPO – outsourcing procesu rekrutacji, a także koncepcje rozwiązań IT dla HR. Spółka specjalizuje się w projektach z wielu obszarów, głównie: produkcji, administracji i sprzedaży.

 

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 7418.

 

leasingteam-logo-color FINAL
LeasingTeam Provider

 

Świadczy usługi pracy tymczasowej, które zapewniają organizacjom dynamiczne dostosowanie zatrudnienia do zmieniających się potrzeb biznesowych. Elastyczne formy zatrudnienia, dopasowane do potrzeb klientów pozwalają na optymalizację kosztów. LeasingTeam Provider pozyskuje, zatrudnia, w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej, w swoich strukturach i oddelegowuje do pracy u swoich partnerów pracowników, zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 4474.

 

leasingteam-logo-color FINAL
BPO Team

 

BPO Team jest dostawcą zintegrowanych usług Facility Management. Korzystając z potencjału Grupy LeasingTeam, spółka jest dostawcą dedykowanych rozwiązań w obszarze administrowania i technicznego utrzymania budynków biurowych, centrów i sieci handlowych, magazynów i obiektów technicznych.
Zakres usług świadczonych przez spółkę obejmuje:

 

-administrowanie nieruchomościami,

– konserwacja obiektów budowlanych,

-serwis instalacji elektrycznej, wod-kan., gazowej, c.o.,

-serwis systemów i urządzeń HVAC, ppoż., awaryjnego zasilania,

-realizację prac remontowych obiektów budowlanych,

-obsługę zgłoszeń w systemie 24/7/365.

BPO Team obsługuje ponad 11.000 obiektów o powierzchni ponad 4.000.000 m2 zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000536772 | NIP 521-36-86-001 | REGON 360491482
Wysokość Kapitału Zakładowego 5.000,00 zł.
Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 11723.